Przegląd form neogenu Jugosławii w świetle najnowszych badań

Bořivoj Milanković

Abstract


REVIEW OF YUGOSLAVIA’S NEOGENIC FLORAS IN THE LIGHT OF THE NEWEST INVESTIGATIONS