Korelacja pozycji stratygraficznej lessów i ich własności inżyniersko-geologiczne w profilu Gołębic

Barbara Grabowska

Abstract


CORRELATION OF THE STRATYGRAPHICAL POSITION OF LOESSES AND OF THEIR GEOLOGICAL-ENGINEERING PROPERTIES IN THE GOŁĘBICE CROSS-SECTION

Full Text:

PDF (Polish)