Symulacje komputerowe procesów neutralizacji kwaśnych opadów atmosferycznych w glebach i osadach polodowcowych północnego Ohio (St. Zj.)

Yoram Eckstein (Jerzy Wąsowicz)

Abstract


,