Ewolucja wieloletniej zmarzliny i jej wpływ na warunki depozycji i kształtowania się niektórych cech osadów w okresie 20 000 – 8000 lat BP w Polsce

Jan Goździk

Abstract


,