Profil dewonu dolnego k. Włastowa we wschodniej części Gór świętokrzyskich

Irena Olkowicz-Paprocka

Abstract


DEVONIAN PROFILE FROM THE VICINITIES OF WŁOSTÓW, EASTERN MARGIN OF THE HOLY CROSS MTS