Metodyka badań własności skał przy wykorzystaniu petroskopu

Włodzimierz Olaszowski, Leszek Wachelka, Andrzej Hanaś

Abstract


THE METHOD OF STUDYING ROCK PROPERTIES WITH THE USE OF PETROSCOPE

Full Text:

PDF (Polish)