Metodyka badań własności skał przy wykorzystaniu petroskopu

Włodzimierz Olaszowski, Leszek Wachelka, Andrzej Hanaś

Abstrakt


THE METHOD OF STUDYING ROCK PROPERTIES WITH THE USE OF PETROSCOPE

Pełny tekst:

PDF