Numeryczny model odwadniania wyrobisk górniczych w rejonach zagrożonych dopływem wód zmineralizowanych z głębszych poziomów wodonośnych, na przykładzie KWB Bełchatów

Władysław Czabaj, Wojciech Siciński

Abstract


,

Full Text:

PDF (Polish)