Numeryczny model odwadniania wyrobisk górniczych w rejonach zagrożonych dopływem wód zmineralizowanych z głębszych poziomów wodonośnych, na przykładzie KWB Bełchatów

Władysław Czabaj, Wojciech Siciński

Abstrakt


,

Pełny tekst:

PDF