Organizacja baz danych dla faktograficznych systemów archiwizacji i przetwarzania informacji geologicznych

Przemysław Stenzel, Maciej Krajecki

Abstract


ORGANIZATION OF DATA BASIS FOR FACTOGRAPHIC SYSTEMS OF GEOLOGICAL DATA STORAGE AND PROCESSING

.