Author Details

Mastalerz, Krzysztof, Poland

  • Vol 30, No 3-115 (1997) - Articles
    Porównanie wybranych sekwencji osadów jeziornych czerwonego spągowca z basenów śródsudeckiego, północnosudeckiego i boskowickiego
    Abstract  PDF