Author Details

Wojnar, Barbara, Poland

  • Vol 21, No 1 (1986): pp 1-291 - Articles
    Problem następstwa wiekowego dwóch ciał granitowych i zmienność temperatury krystalizacji w skale z Janowic Wielkich w Rudawach Janowickich
    Abstract  PDF
  • Vol 18, No 2 (1984): pp 7-174 - Articles
    Mineralizacja tytanomagnetytowa i ilmenitowo-hematytowa w rozwoju metamorficzno-strukturalnym kompleksu łupkowo-kwarcytowego południowej części masywu Strzelina
    Abstract  PDF