Early Oxfordian Radiolaria from Zalas quarry, Kraków Upland, South Poland

Hanna Górka, Marta Bąk

Abstract


Wczesnooksfordzkie promienice z kamieniołomu w Zalasie, Wyżyna Krakowska, Polska południowa

This paper presents preliminary research on radiolarian faunas from the Upper Jurassic deposits of the Kraków Upland (South Poland) carried at Zalas quarry. The systematic description of twenty-five species of Radiolaria from the lower Oxfordian deposits has been presented herein. The species belong to the orders Nassellaria (16 species) and Spumellaria (9 species). In number of specimens, the assemblage is dominated by spumellarians. The radiolarians show features of Boreal faunas, influenced by Tethyan realm. The assemblage has been correlated with cordatum ammonitic subzone (early Oxfordian).

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań promienie (Radiolaria) z utworów górnej jury, prowadzonych na Wyżynie Krakowskiej w kamieniołomie w Zalasie. Przedstawiono opis systematyczny 25 gatunków promienie z dolnego oksfordu. Spośród opisanych form 16 reprezentuje rząd Nassellaria, a 9 należy do rzędu Spumellaria. Pod względem liczby okazów, w zespole przeważają przedstawiciele rzędu Spumellaria. Promienice reprezentują faunę borealną, która żyła w środowisku o znacznym wpływie morza tetydzkiego. Analizowany zespół promienie został skorelowany z podpoziomem amonitowym cordatum (wczesny oksford).

Full Text:

PDF