A new species of primitive Reticulophragmium (Foraminifera) from the Paleocene Vidono Formation of northeastern Venezuela

Michael A. Kaminski, Sandra Crespo de Cabrera

Abstract


Nowy gatunek o prymitywnych cechach rodzaju Reticulophragmium (Foraminifera) z paleoceńskiej Formacji Vidono (północno-wschodnia Wenezuela)

The new species Reticulophragmium vidonioensis Kaminski & Crespo de Cabrera is newly described from the subsurface Vidono Formation of northeastern Venezuela. The foraminiferal assemblage is dated as Zone P3 (mid Paleocene), and represents an outer neritic-upper bathyal biofacies. Reticulophragmium vidonioensis n.sp. displays very primitive morphological features, and illustrates the elose evolutionary relationship between the earliest Paleocene alveolar genus Reticulophragmium and the lion-alveolar genus Haplophragmoides.

Z osadów środkowego paleocenu (zona P3) formacji Vidono w północno-wschodniej Wenezueli opisano nowy gatunek Reticulophragmium vidonioensis Kaminski & Crespo de Cabrera, należący do grupy otwornic aglutynujących. Zespół otwornic z nowo opisanym taksonem reprezentuje biofacje z pogranicza strefy nerytycznej i górnego batiału. Gatunek Reticulophragmium vidonioensis n.sp. charakteryzują cechy stawiające go jako forme pośrednią pomiędzy rodzajem Reticulophragmium o alweolarnej strukturze i rodzajem Haplophragmoides nie wykazującym w budowie wewnetrznej skorupki struktury alweolarnej.

Full Text:

PDF