Streszczenia referatów wygłoszonych w Oddziałach Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Annales Societatis Geologorum Poloniae

Abstract


Krzysztof Birkenmajer: Kenozoiczne zlodowacenia Antarktyki Zachodniej

Krzysztof Birkenmajer: Ewolucja pacyficznego sektora Półwyspu Antarktycznego (mezozoik-holocen)

Krzysztof Birkenmajer: Wulkany Antarktydy Zachodniej

Tomasz Mania: Nowe dane o tektonice Gór Pieprzowych

Full Text:

PDF