Radiolarians from a Lower Cretaceous section at Lipnik near Bielsko-Biała (Carpathians, Poland)

Hanna Górka, Stanisław Geroch

Abstract


Radiolarie z odsłonięcia utworów dolnokredowych w Lipniku koło Bielska-Białej (Karpaty, Polska)

Radiolarians (Polycystina) from the Lower Cretaceous (Hauterivian to Albian) of Lipnik near Bielsko-Biała are redescribed. The previous determinations are revised on the basis of observations in SEM. The radiolarians belong to the order Spumellaria (7 species) and to Nassellaria (11 species).

Full Text:

PDF