Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Annales Societatis Geologorum Poloniae

Abstract


Scientific prizes of the Polish Geological Society
Kazimiera Malik (nagroda L. Zejsznera 1985)
Barbara Olszewska (nagroda L. Zejsznera 1985)
Krzysztof Görlich (nagroda L. Zejsznera 1987)
Grzegorz Racki (nagroda H. Świdzińskiego 1986)
Paweł Aleksandrowski (nagroda H. Świdzińskiego 1987)

Full Text:

PDF