Maiolica - a unique facies of the Western Tethys

Józef Wieczorek

Abstract


Maiolica - charakterystyczna facja Zachodniej Tetydy

Light-coloured pelagic limestones with chcrts, known as maioliea, arc a distinctive uppermost Jurassic -Lower Cretaceous facies of the Western Tethys. This facies originated in both, oceanic bottoms and in continental margins, mainly in deep basins but also on drawned platforms and on submarine elevations. It rcflccts the greatest facies unification in the Mesozoic history of the Western Tethys. The development of maioliea in the Western Tethys may be related to: (i) the restriction of deep-water connections with the Eastern Tethys, (ii) the establishment of anticstuarine circulation, (iii) subcvaporilic conditions, (iv) the development of calcareous nannoplankton, (v) the lowering of CCD in response to factors (i)-(iv).

Pelagiczne wapienie z krzemieniami zwane maiolica są charakteystyczną facją pelagiczną przełomu jury i kredy Zachodniej Tetydy. Facja ta występowała zarówno na dnach oceanicznych, jak i na brzegach kontynentów, głównie w głębokich basenach, ale również na pogrążonych platformach czy wyniesieniach podmorskich. Jest wyrazem największego ujednolicenia facjalnego w mezozoicznej historii Zachodniej Tetydy.

Full Text:

PDF