Two diatoms horizons in the Oligocene and (?)Lower Miocene of the Polish Outer Carpathians

Janusz Kotlarczyk, Irena Kaczmarska

Abstract


Dwa poziomy okrzemkowe w oligocenie-dolnym miocenie(?) polskich Karpat Zewnętrznych

Two older of the three diatom-rich horizons in the Menilite-Krosno series of the Skole nappe, and their diatoms, are described. Futoma horizon occurs in lower part of Menilite Beds. I t consists mostly of laminated diatomites and diatomaceous shales. It is more than 10 m thick in some small areas (SSE of Rzeszów, W and E of Przemyśl) and very thin or absent in between. I t was accumulated in local depressions of the basin slope, during a period of basin shallowing. The diatom assemblage is almost autochtonous, slightly redistributed by bottom currents, carrying also some freshwater diatoms. It is neritic-sublittoral, indicative of an Early Oligocene age. Piątkowa horizon occurs at the transition between Menilite and Krosno Beds, in the Niebylec shales. It consists of many thin, laterally discontinuous turbidite shales with diatoms, dispersed within few tens of metres (or less) of the host strata. Diatom assemblage is allochtonous, neritic- -sublitteral interpreted as latest Oligocene-earliest Miocene in age.

W serii menilitowo-krośnieńskiej jednostki skolskiej występują trzy poziomy ze skałami bogatymi w okrzemki. Dwa starsze - poziomy z Futomy i z Piątkowej - są najlepiej rozwinięte w okolicach Błażowej. Poziom z Futomy zbudowany jest głównie z laminowanych diatomitów i łupków diatomitowych ze śladami redepozycji przez prądy denne. Poziom z Piątkowej występuje w łupkach z Niebylca w postaci wielu cienkich wkładek turbidytowych bogatych w okrzemki, osadzonych w głębszej części basenu. Okrzemki obu poziomów pochodzą głównie ze środowiska nerytyczno-litoralnego. Wiek poziomów można odnieść na podstawie analizy okrzemek odpowiednio do wczesnego oligocenu oraz do pogranicza oligocenu i miocenu.

Full Text:

PDF | Supplementary files