Epigenetyczna sylifikacja wapieni górnego oksfordu okolic Krakowa

Jacek Matyszkiewicz

Abstract


Epigenetic silification of the Upper Oxfordian limetsones in the vicinity of Kraków

Within the Upper Oxfordian limestones of the Kraków area there occur siliceous deposits related with two types of silicification. Besides early-diagenetic cherts occurring within the whole section of the Upper Oxfordian limestones, there are also epigenetic siliceous bodies confined to the uppermost parts of the Upper Jurassic limestones. Silica which builds these latter forms, crystallized from thermal solutions in form of quartz during the Tertiary faulting of the Kraków Upland.

W wapieniach górnego oksfordu okolic Krakowa występują utwory krzemionkowe związane z dwoma rodzajami sylifikacji. Prócz wczesnodiagenetycznych krzemieni obecnych w całym profilu wapieni górnego oksfordu, występują również epigenetyczne utwory krzemionkowe ograniczone do stropowej części wapieni górnej jury. Budująca je krzemionka wykształcona jest w postaci kwarcu, który krystalizował z roztworów termalnych w czasie powstawania uskoków na Wyżynie Krakowskiej w trzeciorzędzie.

Full Text:

PDF