Natural centrifugal deformation

Stanisław Achramowicz

Abstract


Naturalna deformacja odśrodkowa

The paper describes deformation structures in paragneisses, occurring in form of isolated centres of extension deformation attributable to the direct action of centrifugal push of fluids. The structures are named explosive structures. The mechanism of their formation is explained in terms of hydraulic fracturing.

W naturalnie zdeformowanych gnejsach rejonu Doboszowic (blok przedsudecki) występują mikrostruktury będące oddzielnymi centrami deformacji ekstensyjnej, wywołanej odśrodkowym parciem roztworów. Geometria i natura tych struktur upodabnia je do form powstałych podczas wybuchu i dlatego zaproponowano dla nich termin struktury eksplozywne. W pracy został przedstawiony mechanizm ich powstawania na tle zjawiska pękania hydraulicznego.

Full Text:

PDF | Supplementary files