Three-dimensional gravity modelling of earth’s crust and upper mantle in the Polish Carpathians

Grzegorz Bojdys, Marek Lemberger

Abstract


Trójwymiarowy model skorupy ziemskiej i górnego płaszcza w Karpatach polskich (Stresczenie)

Gravity and other geophysical data suggest that a fragment of oceanic crust is preserved under the eastern part of the Polish Carpathians. Results of gravity modelling are well compatible with the concept of southward subduction of the northern lithospheric plate. Several linear and areal tectonic elements are identified and three-dimensional density model of the crust and upper mantle is presented for the area of the Polish Carpathians.

Wyniki modelowania efektu grawitacyjnego sugerują istnienie oceanicznej skorupy we wschodniej części polskich Karpat. Potwierdzają też one słuszność tezy o roli subdukcji w karpackich procesach górotwórczych, podczas których płyta północna podsuwała się pod południową. Wyróżnia się szereg tektonicznych elementów linearnych i powierzchniowych.

Full Text:

PDF