Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego w r. 1984

Annales Societatis Geologorum Poloniae

Abstract


Scientific prizes of the Polish Geological Society
Elżbieta Porębska (nagroda L. Zejsznera 1984)
Andrzej Gaździcki (nagroda H. Świdzińskiego 1984)
Radosław Tarkowski (nagroda H. Świdzińskiego 1984)

Full Text:

PDF | Supplementary files