Przypuszczalny związek przebiegu intruzji magmy mieszanej z rozwojem struktur nieciągłych w skałach metamorficznych masywu strzelińskiego (Dolny Śląsk)

Stanisław Achramowicz, Marek Lorenc

Abstract


Inferred genetic connection between mixed-type magmatic intrusion development and formation of faults in metamorphic cover: example of Strzelin massif (Lower Silesia, Poland)

The article presents an attempt at establishing a genetic connection between the development of Hercynian granitoid intrusion and the formation of disjunctive structures in its metamorphic cover. The granitoid part of the massif was found to consist of tonalitic intrusion including dioritic autoliths and of somewhat younger granitic intrusion including dioritic, tonalitic and double autoliths. Mobilization of the acid melt was due to two injections of basic magma into the chamber of the granitic magma. Fractures, hydraulic breccias, and three systems of faults and thrusts occur in the metamorphic rocks of the cover. Their origin was related to repeated injections and intrusions of magma. The oldest system was formed during the later Late Visean and before Stephanian was twice rejuvenated during the formation of the younger systems.

Artykuł zawiera próbę wykazania istnienia związku genetycznego między rozwojem intruzywnych granitoidów hercyńskich a powstaniem struktur nieciągłych w skałach metamorficznych osłony masywu strzelińskiego. Stwierdzono, że część granitoidowa masywu składa się z intruzji tonalitowej zawierającej autolity diorytowe i z nieco młodszej intruzji granitowej z autolitami diorytowymi, tonalitowymi i podwójnymi. Mobilizacja stopu kwaśnego była wywołana dwukrotną iniekcją magmy zasadowej do zbiornika magmy granitowej. W skałach metamorficznych osłony występują spękania, brekcje hydrauliczne oraz trzy zespoły uskoków i nasunięć. Powstanie ich było wywołane kolejnymi iniekcjami i intrudowaniem magm. Najstarszy z zespołów powstał w wyższej części późnego wizenu i uległ przed Stefanem dwukrotnemu odmłodzeniu podczas formowania się zespołów młodszych.

Full Text:

PDF