Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Annales Societatis Geologorum Poloniae

Abstract


Scientific awards of the Polish Geological Society
Leonard Mastella (nagroda L. Zejsznera 1989)
Grzegorz Haczewski (nagroda L. Zejsznera 1990)

Full Text:

PDF