Anomalia hydrogeochemiczna Cieplic Śląskich-Zdroju

Wojciech Ciężkowski, Barbara Mroczkowska

Abstract


Hydrogeological anomaly of Cieplice Śląskie-Zdrój

The spa of Cieplice Śląskie Zdrój is the only locality with thermal waters in the Polish part of the Karkonosze Mts. Here also occurs the only hydrogeochemical anomaly in this area. The anomaly is due to the waters of deep, long-distance circulation, which rise to the surface through a faulted zone, oriented NW - SE, within the granite massif. The chemical composition of the waters in the anomalous zone forms in a complex process of flow and mixing of different types of waters (including thermal and normal waters).

Uzdrowisko Cieplice Śląskie-Zdrój jest jedynym w polskiej części Karkonoszy miejscem występowania wód termalnych. Występuje tu również jedyna na tym obszarze anomalia hydrochemiczna utworzona przez wody dalekiego i głębokiego krążenia, wypływające ku powierzchni strefą uskokową o kierunku NW - SE w obrębie grzbietu granitowego. Skład chemiczny wód strefy anomalnej formuje się w wyniku skomplikowanego procesu przepływu i mieszania się wód różnych typów (w tym wód termalnych i zwykłych).

Full Text:

PDF