Eoceńskie mięczaki z Koniuszy koło Przemyśla

Wilhelm Krach

Abstract


The Eocene mollusc fauna from Koniusza near Przemyśl (Polish Eastren Carpathians)

This paper is a revision of a rich mollusc fauna described by Wiśniowski (1908) and Rogala (1925, 1941) from the Popiele Beds of the Skole Nappe (Polish Eastern Carpathians). Four forms are described as new species or subspecies.

W pracy dokonano rewizji oznaczeń Wiśniowskiego (1908) i Rogali (1925, 1941) fauny mięczaków występującej w warstwach popielskich płaszczowiny skolskiej. Lista fauny obejmuje 134 gatunki i podgatunki, w tym 4 nowe. Potwierdzono górnoeoceński wiek tej fauny.

Full Text:

PDF