An attempt to palinspatic reconstruction of Neogene ba­sins in the Carpathian Foredeep

Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka

Abstract


Próba palinspastycznej rekonstrukcji neogeńskich basenów zapadliska przedkaprackiego

On the basis of the considerable underthrusting of the European plate under the Carpathians an attempt to palinspastic reconstruction of the Carpathian Foredeep during the Miocene have been presented. Lateral and longitudinal migration of the tectonic movement has been discussed. The importance of the blocky character of the S part European plate has been underlined.

Przedstawiono próbę palinspastycznej rekonstrukcji zapadliska przedkarpackiego w miocenie z uwzględnieniem ruchu podsuwczego platformy europejskiej pod górotwór karpacki. Przeanalizowano migrację ruchów nasuwczych podłużnych i poprzecznych do orogenu karpackiego. Zwrócono uwagę na znaczenie blokowej budowy południowej części platformy w procesie rozwoju orogenu karpackiego.

Full Text:

PDF