The magmatic arc of the East Carpathians: discussion and a proposal for interpretation

Marcian Bleahu

Abstract


Łuk wulkaniczny Karpat Wschodnich: dyskusja i propozycja interpretacji

Geotectonic evolution of the magmatic arc of the East Carpathians has been discussed in relation to the plate tectonic model. The eruptive arc formed as a result of subduction proceeding from the east to the west. The subducted plate (100 Ma) was dismembered and lost a lithospheric slab (65 Ma). 35 Ma ago a new subduction below the western plate took place, being followed by the formation of the Moldavian Nappes. The slow moving lithospheric slab arrived in the melting zone (20 Ma) and caused the ascent of magmas (18-1 Ma). The sunken lithospheric slab, not yet consumed by the asthenosphere, produces Vrancea earthquakes.

Na podstawie modelu tektoniki płyt przedyskutowano ewolucję geotektoniczną łuku wulkanicznego Karpat Wschodnich, będącego wynikiem subdukcji płyty Morza Czarnego pod płytę europejską. Subdukcja, zapoczątkowana 100 Ma temu, doprowadziła do pogrążenia krawędzi płyty wschodniej (35 Ma), a następnie pod płytą zachodnią uformowała się kolejna strefa subdukcji. Pogrążająca się powoli krawędź płyty osiągnęła (20 Ma) strefę przetopienia, powodując rozwój magm (18-1 Ma). Pogrążony fragment litosfery, nie zasymilowany przez astenosferę, stanowi strefę generowania wstrząsów sejsmicznych w regionie Vrancea.

Full Text:

PDF