The English Channel: a response to geological events after the Varsiscan Orogeny

Alec J. Smith

Abstract


Kanał La Manche: wynik procesów postwaryscyjskich

The geology of the English Channel contrasts with that of the other seas around the British Isles. The structural evolution is thought to have begun with late Variscan events and the proximity to the Variscan Front, the northern limit of major movements, has influenced the style of the structural evolution. Listric faults are thought to be common, possibly related to deeper planes of decollement. The movements continued through the Mesozoic and Cenozoic giving the geology of the Channel floor much variety. There has been little subsidence since the late Palaeogene, while late Pleistocene erosional events, perhaps of a catastrophic nature, were especially influential forming its more easterly parts.

Budowa geologiczna Kanału La Manche kontrastuje z budową den mórz otaczających Wyspy Brytyjskie. Ewolucja strukturalna tego obszaru rozpoczęła się w późnym cyklu waryscyjskim. Zasięg frontu waryscyjskiego wpłynął na styl ewolucji strukturalnej. Często występujące połogie uskoki są prawdopodobnie związane z głębszymi odkłuciami. Ruchy tektoniczne kontynuowały się w mezozoiku i kenozoiku,, wpływając na znaczne zróżnicowanie budowy dna Kanału. Począwszy od późnego paleogenu zaznaczyły się słabe ruchy obniżające, natomiast w późnym plejstocenie miała miejsce silna erozja, szczególnie wyraźna we wschodniej części obszaru.

Full Text:

PDF