Niektóre problemy sedymentologiczne związane z budową teras środkowo- i młodoholoceńskich dolnego Bobru

Wacław Florek

Abstract


Some sedimentological problems concerning the geology of Middle and Young Holocene terraces of the lower section of the Bóbr valley (Western Poland)

Fossilization of tree trunks in deposits of Middle and Young Holocene terraces of the lower section of the Bóbr valley (Western Poland) was caused by lateral channel migration between the Atlantic and Subboreal Phases. The infilling of paleomeanders, preserved on terrace plains was found to have started at the beginning of Subboreal b or in the Subatlantic a Phases.

Fosylizacja pni drzewnych w osadach teras środkowo- i mlodoholoceńskich dolnego Bobru dokonała się na przełomie okresu atlantyckiego i subborealnego, w wyniku bocznej migracji koryt meandrowych. Wypełnianie palcomeandrów zachowanych na powierzchniach teras rozpoczęło się na początku okresu subborealnego b lub w okresie subatlantyckim a.

Full Text:

PDF