Aragonitic Jurassic corals from erratic boulders of the South Baltic coast

Ewa Roniewicz

Abstract


Eratykowe korale jurajskie z południowego obrzezenia Bałtyku

Oxfordian-Kimmeridgian coral species are known from glacial deposits of the northern parts of Poland, German Democratic Republic and Federal Republic of Germany. The original coral-bearing rock is a ferruginous sandstone and sandy limestone. The corals inhabited shoals on the Scandinavian shelf, in the south-western part of the present Baltic. Circumrotatory and multicentric growth forms resulted from a peculiar environment of unstable bottom conditions and high rate of clastic sedimentation in rather low energy water. The aragonite skeleton is preserved.

Praca zawiera charakterystykę zespołu oksfordzko-kimerydzkich korali znajdowanych w głazach narzutowych na północy Polski, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec. Korale są znajdowane z fragmentami oryginalnego osadu - syderytów piaszczystych, piaskowców syderytycznych i wapieni żelazisto-piaszczystych. Zasiedlały one płycizny szelfu skandynawskiego, w rejonie znajdującym się w południowo-zachodniej części dzisiejszego Bałtyku. Częste są wśród nich kolonie subsferyczne, które żyły nieprzytwierdzone do podłoża, swobodnie przetaczane po dnie. Przez analogię do tak żyjących korali w morzach dzisiejszych i do pewnych korali kopalnych, zostały one uznane za wskaźnik środowiska niestabilnego dna i strefy o niewysokiej energii wody. Szkielet korali jest zachowany w postaci aragonitu.

Full Text:

PDF