Stratygrafia i mikrofaje wapienia muszlowego w północnej części plakosynkliny miechowskiej

Krystyna Zawidzka

Abstract


Stratigraphy and microfacies of the Muschelkalk in the northern part of Miechów placosyncline

The paper presents the results of microfacial and microfaunal study of the Muschelkalk deposits within the N part of the Miechów placosyncline, penetrated by 12 boreholes. The obtained data indicate considerable reduction of thickness and stratigraphic gaps in middle and upper part of the Muschelkalk section in this region.

Na obszarze północnej części plakosynkliny miechowskiej zbadano mikrofacje i mikrofaunę (konodonty, otwomice i skolekodonty) w dwunastu otworach wiertniczych i na tej podstawie stwierdzono występowanie znacznych redukcji miąższości i luk stratygraficznych przypadających na środkowy i górny wapień muszlowy.

Full Text:

PDF