Investigations of some hydraulic properties of karst solution openings and fractures

Zbigniew Wilk, Jacek Motyka, Irena Józefko

Abstract


Badanie niektórych cech hydraulicznych pustek krasowych i szczelin

The results of a detailed survey of fractures and karst forms to be observed in underground mines in the Cracow - Silesia zinc and lead ore district are presented. A classification of karst solution openings, based on the ratios of the lengths of half-axes of the ellipses to which the cross-sections of the openings were compared, is proposed. Making simplified assumptions a formula has been derived which enables to estimate the filtration coefficient of a rock massif using the results of direct measurements of the geometrical parameters of fractures. Using the Colebrook-White’s formula the values of the coefficient of hydraulic friction of the karst passages under investigation have been estimated.

Przedstawiono wyniki szczegółowego zdjęcia przekrojów form krasowych napotkanych w podziemnych wyrobiskach kopalń rud cynku i ołowiu Olkusz i Pomorzany. Sklasyfikowano te formy na podstawie kryterium stosunku długości osi półelips. do których przyrównano przekroje tych form. Przyjmując uproszczone założenia wyprowadzono wzór na przybliżoną wartość współczynnika filtracji masywu skał spękanych, który uwzględnia szerokości pojedynczych szczelin, uzyskane na podstawie bezpośrednich pomiarów. Stosując wzór Colebrook-White'a obliczono wartości bezwymiarowych współczynników oporów hydraulicznych obserwowanych kanałów krasowych.

Full Text:

PDF