Formacje miedzionośne w Polsce

Roman Osika

Abstract


Copper-beraing formations in Poland

Copper-bearing formations occurring within the Polish territory are described. Among them, only the Zechstein copper-bearing shales are of economical importance. The other formations, showing perspective value are sedimentary or sedimentary- volcanic (6) in nature and are connected with intrusions or metamorphic complexes (3).

Scharakteryzowano formacje miedzionośne w Polsce, z których formacja łupków miedzionośnych ma znaczenie przemysłowe. Inne formacje, o znaczeniu perspektywicznym, reprezentowane są przez formacje osadowe i osadowo-wulkaniczne (6) oraz formacje związane z intruzjami i metamorfizmem (3).

Full Text:

PDF