Model zmienności zawartości metali w gnieździe rudy Zn-Pb w kopalni Bolesław koło Olkusza

Marek Nieć

Abstract


A variability model of metal content in the Zn-Pb ore nest in the Bolesław Miner near Olkusz (Southern Poland)

Spatial trends of Zn-Pb content in the ore nest within Rhaetian dolomites in the Bolesław Mine were investigated. Despite small determination coefficients, a third-order trend revealed NE-SW strike of the zone of the statistically richest mineralization, as well as an increase in mineralization towards the top part of the dolomite. The distribution of ore mineralization seems to be controlled by joints while the influx of mineralization solutions protruded upwards, being hindered by the overlying Gogolin Limestones.

Przedstawiono wyniki badań trendów przestrzennych zawartości Zn i Pb w gnieździe rudnym występującym w dolomitach retu w Kopalni Bolesław. Wysunięto przypuszczenie, że rozmieszczenie okruszcowania jest w pewnym stopniu kontrolowane przez spękania ciosowe oraz że dopływ roztworów mineralizujących następował z dołu, a wapienie gogolińskie działały jak ekran.

Full Text:

PDF | Supplementary files