Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Wspomnienie o Profesorze Marianie Książkiewiczu (1906-1981)

Stanisław Dżułyński

Abstract


Chronicle of the Polish Geological Society - In Memoriam of Professor Marian Ksiązkiewicz (1906-1981)

Full Text:

PDF