Otwornice i wiek piaskowców kredowych z Korzkwi koło Krakowa

Radosław Tarkowski, Stanisław Liszka

Abstract


Foraminifera and age of the Korzkiew sands near Cracow

Enrichment of microfauna from sandy deposits by means of flotation (Tarkowski, 1978) has enabled the authors to extract a hitherto unknown foraminiferal assemblage from the epicontinental Korzkiew Sands, exposed in the northern vicinity of Cracow (fig. 1—3). Nine species of foraminifers have been found: Arenobul imina cf. presl i (Reuss), Pernerina depressa (Perner), Neobul imina minima Tappan, GJobigerinelloides bentonensis (Morrow), Planul ina lundegreni Brotzen, Hedbergel la planispira (Tappan), H. amabi lis Loeblich et Tappan, Gavel inel la cenomanica (Brotzen), G. cf. planodorsa (Saidova). These deposits have been assigned a lower Cenomanian age on the basis of their microfaunal content and their stratigraphical position below lower Cenomanian conglomerates.

W Korzkwi i jej okolicy występują piaski, których pozycja stratygraficzna nie została dotąd jednoznacznie określona. Przy pomocy flotacji uzyskano z tych piasków po raz pierwszy otwornice. Na ich podstawie oraz na podstawie położenia piasków pod dolnocenomańskimi zlepieńcami, utwory te zaliczono do cenomanu dolnego.

Full Text:

PDF