Stratygrafia piaskowca pstrego brachyantykliny Bukowia (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) na podstawie megaspor

Kazimierz Rdzanek

Abstract


Startigraphy of the Bunter of the Bukowie brachyantycline (NE margin of the Holy Cross Mts., Poland) on the basis of megaspores

At Bukowie have been found megaspore assemblages of Middle Bunter and Roethian transition floristic zone, which contain such megaspores as Pusulosporites populosus Fugl., Echitriletes echinalus Fugl., Trileites aff. validus Fugl., Bacutri letes aff. insoiitus Fugl. The author makes an introductory hypothesis that floristic changes in the Bunter has resultant upon the evolution of heterosporus plants within the Bunter basin during the continental periods after regressions of the sea. Within the Bukowie Roethian complex a stratigraphical break probably exists.

W Bukowiu występują nieznane dotąd zespoły megaspor, przejściowe między środkowym piaskowcem pstrym i retem, zawierające m.in. gatunki Pusulosporites populosus Fugi., Echitriletes echinatus Fugl., Trileites aff. validus Fugi., Bacutriletes aff. insoiitus Fugl. W oparciu o te zespoły autor wysunął roboczą hipotezę o ewolucji flory różnozarodnikowej w obrębie basenu środkowoeuropejskiego, odbywającej się w okresach kontynentalnych piaskowca pstrego. Wskazano na możliwość istnienia luki stratygraficznej w recie Bukowia.

Full Text:

PDF