Wulkanity dolnego permu południowej części monokliny przedsudeckiej i perykliny Żar

Czesław Juroszek, Jerzy Kłapciński, Michał Sachanbiński

Abstract


The Lower Permian volcanites in the southern part of the Fore-Sudetic Monocline and the Żary Pericline

Geological situation, petrography and geochemistry of Rotliegendes volcanics in the southern part of the Fore-Sudetic Monocline and the Żary pericline are featured. The presence of albitized trachybasalts, rhyodacites, and rhyolites is ascertained. These effusive rocks are characterized by a remarkable enrichment with lead and increased contents of chromium and vanadium. Lower parts of the effusives are most frequently composed of trachybasalts or trachyandesites, whereas the upper ones — of rhyolites, rhyodacites and dacites. The presence of one volcanic cycle is ascertained. Only in the Klenica I borehole the obtained data suggest a possible occurrence of two volcanic cycles.

Przedstawiono sytuację geologiczną, petrografię i geochemię skał wulkanicznych czerwonego spągowca w południowej części monokliny przedsudeckiej i perykliny Żar. Stwierdzono występowanie zalbityzowanych skał trachybazaltowych i ryodacytowych oraz ryolitów, w których dostrzeżono albityzację. W skałach tych zaznacza się wzbogacenie w ołów oraz jest podwyższona zawartość wanadu i chromu. Dolne partie eruptywów najczęściej stanowią trachybazalty i trachyandezyty, a górne ryolity, ryodacyty i dacyty. Stwierdzono obecność jednego cyklu wulkanicznego. Tylko w otworze Klenica 1 istnieją przesłanki sugerujące możliwość występowania dwu cykli wulkanicznych.

Full Text:

PDF | Supplementary files