Analiza tektoniczna sieci uskokowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Ewa Herbich

Abstract


A tectonic analysis of the fault network of the Upper Silesia Coal Basin

The author demonstrates a polisynthetic character of the fault network of the Upper Silesia Coal Basin. The genesis of the network is connected with the process of regional uplifting and the accompanying relaxation. This process involved vertical movements of respective blocks of the sub-Carboniferous basement. The fault network formed during Variscian movements in the Carboniferous was reproduced in younger deposits (mainly Triassic and Tertiary).

Autorka wykazuje polisyntetyczny charakter sieci uskokowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Geneza sieci uskoków związana jest z procesem regionalnego dźwigania i towarzyszącego mu odprężania. Proces ten odbywał się z udziałem pionowych ruchów poszczególnych bloków podłoża podkarbońskiego. Utworzona w czasie ruchów waryscyjskich w karbonie sieć uskoków była reprodukowana w utworach młodszych (głównie triasowych i trzeciorzędowych).

Full Text:

PDF