A revision of the fluxoturbidite concept based on type examples in the Polish Carpathian Flysch

Andrzej Ślączka, Sam Thompson III

Abstract


Rewizja pojęcia fluksoturbidyt, w oparciu o przykłady z polskich Karpat Fliszowych

A fluxoturbidite is redefined as the depositional product of composite sediment, gravity flow, with a gravity grain flow (or related type) in the lower part and a turbidity flow in the upper part. A model of a complete fluxoturbidite (FT) bed is constructed; it consists of a 5 m composite bed of conglomerate and sandstone with a thin mudstone at the top. The lower (F) part is generally massive (internal lamination is absent) with coarser grains dispersed among the finer; the transport mechanism is considered to be a grain flow, although some zones may be produced by liquefied sediment flow. The upper (T) part is essentially a Bouma sequence (Ta to Te), and represents deposition from a turbidity flow. Fluxoturhidites form significantly coarser parts of submarine canyon-fan deposdtional systems than normal turbidites, and may extend into distal parts of the fan. Fluxoturbidites generally are cleaner sandstones and conglomerates, and constitute better reservoir objectives in petroleum exploration than normal turbidites which generally are muddy.

Badania typowych osadów fluksoturbidytowych polskich Karpat fliszowych wskazują, że (tworzenie się lawie fluksoturbidytowych było wynikiem złożonego procesu sedymentacyjnego rozpoczynającego się potokami piaszczystymi, a kończącego się normalnymi prądami zawiesinowymi. Zaproponowany został koncepcyjny model pełnego fluksoturbidytu. Osady fluksoturbidytowe są charakterystyczne dla proksymalnych części stożków podmorskich, a niekiedy budują prawie całe stożki turbidytowe.

Full Text:

PDF