Geologia Sidziny koło Jordanowa (Karpaty zachodnie)

Marian Książkiewicz

Abstract


Geology of Sidzina near Jordanów (Western Carpathians)

Na obszarze skartowanym wyróżniono warstwy inoceramowe, łupki pstre, warstwy beloweskie, warstwy łąckie, warstwy hieroglifowe i piaskowiec magurski. Utwory te należą do płaszczowiny magurskiej. W eocenie stwierdzono poprzeczne zróżnicowanie facjalne, polegające na pojawieniu się w kierunku południowym warstw baloweskich rozwijających się kosztem łupków pstrych oraz warstw łąckich, wypierających warstwy hieroglifowe. W budowie tektonicznej wyróżniono częściowo złuskowane siodło Wielka Polana — Jarominy rozwinięte w północnej części obszaru, oddzielone strefą łękową od silnie zaburzonej strefy antyklinalnej, złożonej z kilku siodeł i łusek, rozwiniętej w południowej części obszaru. Na europejskim dziale wód stwierdzono obecność żwirów przypuszczalnie plioceńskiego wieku.

The tectonics of the Magura nappe within the area is presented. The sequence consists of Senonian, Paleocene and Eocene beds. They are folded in two anticlinal zones. The southern of the two is imbricated.

Full Text:

PDF