Przyczynki do geologii Karpat Wadowickich. Cz. II

Marian Książkiewicz

Abstract


Contributions to the geology of the Wadowice Region. Part II

Rewizja zdjęcia między Suchą a Zembrzycami (brzeżna strefa płaszczowiny magurskiej) wykazała, że w jądrze złuskowanego siodła biegnącego na linii Stryszawa — Błądzonka — Zembrzyce utwory kredowe występują w większym rozprzestrzenieniu, niż to przedstawiono poprzednio.

Full Text:

PDF