Boksytyzacja mikrodiorytu z Tabouna (Republika Gwinea)

Wacław Marian Kowalski

Abstract


Bauxitisation de la microdiorite des environs de Kinda (République de Guinée)

W oparciu o materiały zebrane przez ekipę polskich geologów, prowadzących prace geologiczno-poszukiwawcze nad boksytami w Gwinei (Zachodnia Afryka), autor wykonał oznaczenia mineralogiczno-petrograficzne. Wyniki ich wskazują, że w procesie boksytyzacji przejściowe stadium kaolinitowe nie zawsze jest obecne. Ponadto dowiedziono, że skałą wyjściową dla boksytów z miejscowości Tabouna był nie doleryt, lecz mikrodioryt.

Full Text:

PDF | Supplementary files