Palimpsetowa lineacja skupień kaolinitowych na styku żyły kwarcowej z gnejsami w okolicy Nowej Kamienicy na Pogórzu Izerskim

Jerzy Kotowski

Abstract


Palimpsest lineation of kaolinite aggregates on the contact of a quartz vein with gneisses near Nowa Kamienica (Pogórze Izerskie, Lower Silesia)

W pracy przedstawione zostały wyniki badań z kontaktu żyły kwarcowej z gnejsami krystaliniku izerskiego. Gnejs na kontakcie uległ kaolinizacji hydrotermalnej. Omówiono proces kaolinizacji skaleni, podano analizę mezoskopową i budowę wewnętrzną pseudomorficznej lineacji kaolinitowej po skaleniach. Utworzenie lineacji skupień kaolinitu wiążę z ruchami waryscyjskimi.

Full Text:

PDF | Supplementary files