Glony zielone (Chlorophyta) z osadów polskiego miocenu

Jerzy Małecki

Abstract


Chlorophyta from Miocene sediments of Poland

Autor zebrał bogaty materiał glonów zielonych z osadów polskiego miocenu. Oznaczył i opisał w niniejszej pracy 9 gatunków należących do 4 rodzajów z rzędu Siphonales a mianowicie: z rodzaju Cymopolia Lamouroux, Neomeris Lamouroux, Chalmasia Solms-Laubach i Acicularia d’Archiac. Stwierdził, iż glony zielone występują głównie w seriach osadów lagunowo-brakicznych, a więc w osadach zbiorników o małym zasoleniu.

The paper contains a description of 9 species belonging to the order Siphonales: Cympolia zitteli Morellet, C. elongata (Defrance), C. rarifistulosa Morellet, Chalmasia morelleti Pokorny, Neomeris courtyi Morellet, Acicularia munieri Morellet, A. michelini Morellet, A. parvula Morellet, A. cornigera Morellet. These algae occur chiefly in brackish-lagoonal sediments.

Full Text:

PDF