Minerały ciężkie piasków dennych polskiego wybrzeża Bałtyku

Wisław Wajda

Abstract


Heavy minerals of the Bottom sands (Polish Baltic Coast)

Przedstawiono skład mineralny powierzchniowych osadów dennych południowego Bałtyku w rejonie wybrzeża pomiędzy przylądkiem Rozewie a Łebą. Na podstawie składu zespołów minerałów ciężkich rozpoznano 3 strefy abrazji o kierunku zbliżonym do kierunku linii brzegowej.

Full Text:

PDF