Osady prekambru i lamprofiry w otworze wiertniczym Opatkowice 1

Jan Kicuła, Tadeusz Wieser

Abstract


Precambrian sediments and lamprophyre in the Bore-hole Opatkowice 1

W pracy omówiono osady górnego prekambru .stwierdzone w wierceniu Opatkowice 1 w interwale od 1235,0 m do 2546,5 m. Przewiercenie ponad tysiącmetrowej miąższości osadów górnego prekambru (sinianu) pozwoliło na poznanie najpełniejszego dotychczas ich profilu w południowej Polsce, a także dokonanie porównań z obszarami sąsiednimi. Praca omawia te osady w aspekcie petrograficznym, a także zawiera próbę wyjaśnienia szeregu zagadnień paleogeograficznych. Dużo uwagi poświęcono w pracy żyłom lamprofirowym występującym w utworach prekambru.

Full Text:

PDF