Some assemblages of planktonie foraminifera from the Eocene of the Magura Series (Polish Flysch Carpathians)

Antonina Jednorowska

Abstract


Niektóre zespoły otwornic planktonicznych eocenu jednostki magurskiej (polskie Karpaty fliszowe)

Assemblages of planktonie Foraminifera occur sporadically in Eocene beds of the Magura series. Index species of the Middle Eocene, Upper Eocene and Eocene-Oligocene boundary are present in these assemblages.

Full Text:

PDF