Harpolit granitowy tołbonurskiej strefy dyslokacyjnej (Mongolia Zachodnia)

Jerzy Don, Sebastian Biernat, Marian Dumicz, Bogusław Bereś

Abstract


The granite harpolite of the Tolbonoor fault zone (Western Mongolia)

Z Ałtaju Mongolskiego opisano alaskitowe granity intruzywne, tworzące jednostronny hairpolit wzidłuż tołboinurskiej strefy tektonicznej. Są to różowe i gruboziarniste granity porfirowate z fenokryształami mikroklinów dochodzącymi do 5 cm. Z pozostałych minerałów dominują mleczne kwance o odcieniu niebieskim oraz muskowit. Wspomniane granity wykorzystały w czasie fałdowań młodokaledońskich sltarą i głęboką strefę uskokową. Na drodze swej w wyższych poziomach napotkały wyraźną powierzchnię nieciągłości, wzdłuż której wcisnęły się w kierunku półnoano-wschodraim, odkłuwając słabo zaburzone serie ordowiku i syluru od izoklinalnie sfałdowanego podłoża metamorficznego. Strefy kontaktowe uległy lokalnej mineralizacji.

Full Text:

PDF