Egzotyki wapieni typu sztramberskiego z koralowcami znad Jeziora Rożnowskiego

Elżbieta Morycowa

Abstract


Sur les calcaires exotiques a Madreporites dans les environs de Lac de Roznów (Carpathes polonaises de Flysch)

Oznaczono kilka koralowców z otoczaków wapieni egzottykowych znalezionych w warstwach ciężkowickich (dolny eocen) serii śląskiej Karpat fliszowych w rejonie Kobyle Gródek — Sienna nad Jeziorem Rożnowskim. Wiek koralowców został sprecyzowany na podstawie współwystępujących razem z nimi kalpionel jako dolnokredowy, prawdopodobnie berias.

Full Text:

PDF